.....Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε το site.....

Η ομάδα μας, εργάζεται σκληρά να τελειώσει, πριν μηδενίσει ο μετρητής, έχοντας βάλει στοίχημα μαζί του..!!!

Αρχικά θα υποστηρίζεται μόνο η Ελληνική γλώσσα και προοδευτικά, θα προστεθούν, Αγγλικά, Γαλλικά και...!!!

Exit
Δοκιμή εγγραφής φωνής

© Copyright 2018 Ektimisis.Online | Design by CompuCare